Vi vet vilka som bygger!

Med annonsering i tidningen Byggfakta når du den svenska projektmarknaden

Tidningen Byggfakta distribueras till involverade parter i byggprojekt med en byggkostnad på minst 3 miljoner och med byggstart -12 till +24 månader. Vi har en unik händelsestyrd distribution till alla roller som utses i byggprojekten.

Annonsbokning

Cecilia Hast, säljare
cecilia.hast@annonskraft.se
070-449 49 02

Jon Öst, säljare
jon.ost@annonskraft.se
070-762 76 82

Ladda ned

Prislista
Rate card
Färgprofiler