Byggvärlden är en modern affärstidning i tabloidformat

Tidningen kommer ut 18 nr/år varav 3 stora nummer med extra distribution till samtliga hantverkare/entreprenörer/installatörer med två anställda eller fler inom samtliga yrkesområden. Två gånger i veckan kommer också nyhetsbrevet Byggvärlden direkt med de absolut senaste nyheterna.

För bokning och mer information

Roger Nilsson, annonsförsäljning
roger.nilsson@annonskraft.se
0651-169 81

Jon Öst, annnonsförsäljning
jon.ost@annonskraft.se
070-762 76 82

Andreas Lundgren, platsannonsering
andreas.lundgren@annonskraft.se
070-508 98 02

Dokument för nedladdning

Prislista
Rate card
Färgprofiler