Byggvärlden är en modern affärstidning i tabloidformat

Tidningen kommer ut 18 nr/år varav 3 stora nummer med extra distribution till samtliga hantverkare/entreprenörer/installatörer med två anställda eller fler inom samtliga yrkesområden. Två gånger i veckan kommer också nyhetsbrevet Byggvärlden direkt med de absolut senaste nyheterna.

Annonsbokning

Cecilia Hast, säljare
cecilia.hast@annonskraft.se
070-449 49 02

Jon Öst, säljare
jon.ost@annonskraft.se
070-762 76 82

Frågor kring material

Emelie Hansson, annonskoordinator
Emelie.Hansson@svenskamedia.se
0651-69 90 02

Dokument för nedladdning

Prislista
Rate card
Färgprofiler